Türkçe

2016-2017 Yılı Yardımları

2017 Yılı Yardımları

2017 yılında 195 Şehit, 77 vefat olmak üzere toplam 272 personelin ailesine 14.749.076,10 TL. vefat yardımı, 2 personelin ailesine 119.141,67 TL. EMS (Emekli Maaş Sistemi) yardımı, 122 malul personele ise 2.133.121,62 TL. Maluliyet Yardımı, 2 personele 7.200,00 TL. avukatlık ücreti yardımı, 156 personele 1.260.802,40 TL. kat sayı farkı (Not 1) olmak üzere toplam 18.269.341,79 TL. ödeme yapılmıştır. Ayrıca işlemleri devam eden 12 Şehit, 52 vefat olmak üzere toplam 64 personelin ailesine evraklarının tamamlanmasını müteakip 3.402.238,46 TL. ödeme yapılacaktır. 

 

NOT 1: 2017 yılında yapılan Avukatlık Ücreti Yardımı ile ilgili açıklama :

156 kişiye yapılan 1.260.802,40 TL.  tutarındaki yapılan yardım 2013 yılında ödenen Avukatlık Ücreti Yardımında yıl ortasında yapılan katsayı değişikliği nedeni ile Vakıf aleyhine açılan davaların kaybedilmesi sonucunda yardım yapılan kişiler ile uzlaşmaya gidilmesi yönünde alınan Yönetim Kurulu Kararı gereğince katsayı farkı olarak ödenen miktardır.

 

2 kişiye yapılan 7.200 TL. tutarındaki yardım ise 2016 yılı ve öncesinde yapılan müracaatlara istinaden yapılan yardımdır.
 


Felaket başa gelmeden onu önlemek ve ondan korunma çarelerini düşünmek gerekir.

 

Duyurular

20/01/2018 Gün Ortalama:2490  Bugün 296 Ziyaret var  Sitede 6 kişi var  IP:54.83.81.52