Türkçe

Talep Edilen Belgeler

VEFAT YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. Vefat yardımı talep dilekçesi , (indirmek için tıklayınız.)
2. Veraset ilamı (aslı veya noter tasdikli),
3. Vefat eden personel adına alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aslı veya noter tasdikli),
4. Kuvveti veya birliğinin, kimlik bilgilerini havi yazısı veya mesajı, (indirmek için tıklayınız.)
5. Varsa olayla ilgili olarak idari ve adli mercilerce yapılan işlemleri gösterir bilgi ve belgeler,
6. Vasi tayin edilenler için mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti.
7. Ölüm raporu.
 
MALULİYET YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. Maluliyet yardımı talep dilekçesi, (indirmek için tıklayınız.)
2. Maluliyet nedenini açıklığa kavuşturacak nitelikte Askeri Hastane Sağlık Kurulu Raporu, (SGK tarafından vakfa gönderilmektedir)
3. Malulen ayrıldığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için terhis belgesi, sivil memurlar için atamaya yetkili olan kurumun ilişik kesme yazısı,
4. Maluliyet derecesini belirten T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilen maluliyet derece belgesi yazısı, (SGK tarafından vakfa gönderilmektedir)
5. Varsa olayla ilgili olarak idari ve adli mercilerce yapılan işlemleri gösterir bilgi ve belgeler,
6. Vasi tayin edilenler için mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti.

Felaket başa gelmeden onu önlemek ve ondan korunma çarelerini düşünmek gerekir.

 

Duyurular

23/03/2019 Gün Ortalama:830  Bugün 234 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.90.204.233