Türkçe

Sık Sorulan Sorular

1.    Yardımların dağıtımında personel statüleri mi dikkate alınıyor?

Vakıf yardımlarında statü ayrımı yapılmaz. TSK Dayanışma Vakfı yardımları, hak sahiplerine statülerine bakılmaksızın aynı kriterler içinde aynı miktarda yapılmaktadır.

 

2.    Vakıf ne demektir ?

Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklerden oluşan resmi kuruluştur.


İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, yardımlaşmak, birbirlerine destek olmak, acı ve mutlu günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek için fertler arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir. Bağışların ve bağışlanan mülklerin bu amaçlar kapsamında kullanılması vakıfların esas görevleridir.

 

3.    Bağış ne demektir?

Karşılıksız yardımda bulunmaktır.

 

4.    Vakfa bağış yapanların üyelik hakları da var mı?

Vakfımıza bağış yapan personel üye değil, bağışçı statüsündedir.                    

 

5.    Vakıf amaçlarına katkı payı ne demektir?

TSK Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlardan istifade edebilmek amacıyla, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen ve Mütevelli Heyetçe onaylanan, maddi miktardır. 
Vakfa yapılan bu katkı payı Silahlı Kuvvetlerden ayrılma durumunda personele iade edilmez.

 

6.    Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma durumunda yapmış olduğumuz Vakıf amaçlarına katkı payları iade edilecek mi?

Vakfa yapılan bu katkı payı Silahlı Kuvvetlerden ayrılma durumunda personele iade edilmez.

 

7.    Maaş alınan banka değiştiğinde Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatını yenilemek gerekir mi?

Evet. Maaş alınan bankadan talimat iptal ettirilerek, geçiş yapılan bankaya yeni bir talimat vermek gerekir.

 

8.    4 sene ödeme yaptım ancak 5 inci sene yapmadım, bu durumda Vakıf ödeme yapar mı?

Hayır. Vefat veya maluliyet durumunda, olay tarihinden önce ve o yıl içinde personelin Vakfa katkı payını yatırması gerekir. Aksi durumlarda yardım yapılamaz. Önceki yıllarda yapılan katkı payları Vakıf yardımları için kullanılır.

 

9.  Maluliyet Yardımı malulen emekli olanlara yapılıyor. Uzman erbaşların malulen emeklilik hakkı yok. Bu durumda uzman erbaşlar maluliyet yardımından yararlanamayacak mı?

TSK'da görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere TSK'dan malulen ayrılmaları halinde (Emekli olma şartı aranmaksızın) maluliyet yardımı yapılmaktadır. Ancak SGK  tarafından belirlenen maluliyet derecesinin 1-4 arasında olması şarttır.  5 ve 6’ncı dereceden malullere maluliyet yardımı yapılmamaktadır.

 

10.  Vefat yardım miktarı 1 inci hizmet yılında en yüksek olup aşağıya doğru azalmaktadır. Halbuki 1 inci hizmet yılındaki personelin büyük ihtimalle çocuğu olmadığından ihtiyacı daha azdır. Bu nedenle en yüksek yardımın 9 uncu hizmet yılında yapılıp 1 nci hizmet yılına doğru kademeli olarak azaltılması uygun olmaz mı?

Vakfın amacı; hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve diğer yardımlardan daha az istifade eden personele daha fazla yardım yaparak hizmet süresi az olan personelin ailesine azami ölçüde maddi destek sağlamaktır.

 

11.  Vakıf amaçlarına katkı payları Şubat ayında yapılıyor ve yıl sonuna kadar geçerli oluyor, Ocak ayında meydana gelebilecek herhangi bir vefat ya da maluliyet durumunda yardım alınabilir mi?

Yıl içerisinde yapılan Vakıf amaçlarına katkı payları bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerlidir. Şubat ayından sonraki aylarda yapılan Vakıf amaçlarına katkı payları Maluliyet durumunda alınacak yardım miktarının belirlenmesinde etkili olur.

 

12.  Geçen yıl Vakıf amaçlarına katkı payını yatırdım, Vakfa ulaşıp ulaşmadığını nasıl anlayabilirim?

PTT ve Tafiks hatlarımızdan Vakıf görevlilerini arayarak Vakıf amaçlarına katkı payı kontrolleri yaptırılabilir. Ayrıca Vakıf amaçlarına katkı payı yapan personel listeleri Kuvvetlerin kendi Web sayfalarında da yayınlanmaktadır.

 

13.  Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatı verdim, tekrar para yatırmam gerekir mi?

Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatı verdikten sonra tekrar para yatırmanız gerekmez. Ancak, Vakıf amaçlarına katkı payınızı bankanız kanalıyla Vakıf hesabına geçmiş olduğunu kontrol ediniz.

 

14.  Vakfa hangi yollarla Vakıf amaçlarına katkı payı yatırabilirim?

Maaş alınan bankaya Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatı vererek, İnternetten on-line olarak veya bankaya elden bizzat yatırarak Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılabilir.

 

15.  2014 yılına kadar Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırdım, daha sonra 2 yıl Vakıf amaçlarına katkı payı yatıramadım, o yılda başıma bir olay geldi, yardımdan yararlanacak mıyım?

Hayır. Vefat veya maluliyet durumunda, o yıl içinde ve olay / rapor tarihinden önce personelin Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırmış olması halinde yardım yapılır.

 

16.  Vakıftan yardım almak istendiği takdirde kim müracaatta bulunacak?

Vefat / Şehit durumunda; personelin görev yaptığı Birlikten durumu belirten matbu yazının Vakfa gönderilmesi yeterlidir. Maluliyet söz konusu olduğunda ise kişinin kendisinin Vakfa müracaat etmesi gerekir.

 

17.  2016 Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıldıktan sonra 2017’de unutulması halinde yardım yapılmayacak mı?

Yapılmayacak. Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılan yıl içerisinde ve Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılan tarihten sonra personelin vefat veya maluliyeti halinde yardım yapılır.

 

18.  % 45 iş görmezlik raporu alınması halinde yardım yapılıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen ve maluliyet dereceleri 1, 2, 3 ve 4 olan malullere yardım yapılır.

 

19.  Gerek zimmet açığı gerekse başka bir nedenden dolayı meslekten atılan arkadaşlara neden yardım yapılmıyor?

Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp; istekle, kadrosuzluk nedeniyle emekli olan, kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyenler ve disiplinsizlik nedeniyle sözleşmesi fesih edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan personele Vakıf Yönetmeliği gereği herhangi bir yardım yapılmamaktadır.

 

20.  Maluliyet halinde bir rapor ile sınıf değiştirildikten sonra yeni bir rapor alınırsa hangi rapor göz önünde bulundurulur?

TSK’dan ayrılmaya sebep olan rapora verilen maluliyet derecesi dikkate alınır.

 

21.  Emekli olduktan sonra üyeliğimizin devam etmesi mümkün mü?

Vakfımız için üyelik mümkün değildir. Emekli olan personele emeklilik döneminde vakıf yardımı yapılması söz konusu değildir.

 

22.  Vakıf amaçlarına katkı payı yatırmaya ara verdikten sonra geçmiş yıllarda yaptığım Vakıf amaçlarına katkı payına istinaden Vakıf yardımlarından faydalanabilir miyim?

Hayır. Yapılan Vakıf amaçlarına katkı payı bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerlidir. Önceki yıllarda yapılan Vakıf amaçlarına katkı payları diğer mağdurlara yardım yapmak için kullanılırlar ve iade edilmezler.

 

23.  Vakıf amaçlarına katkı payı kesinti talimatını doldurduğumuzda bütün Vakıflara Vakıf amaçlarına katkı payı yatırmak zorunda mıyız?

Hayır. Vakıf amaçlarına katkı payı Kesinti Talimatında belirtilen vakıflardan hangisi işaretlenirse sadece o Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılır.

 

24.  Emekli olanlara birikenleri faizi ile birlikte geri verilemez mi?

Vakıflar Kanunu ve Vakıf Yönetmeliği gereği, önceki yıllarda yapılmış olan Vakıf amaçlarına katkı payının iadesi söz konusu değildir.

 

25.  Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılması daha pratik hale getirilemez mi? (Kredi kartı - Mail Order sistemi gibi)

Vakıf amaçlarına katkı payı maaşınızı aldığınız bankaya vereceğiniz Vakıf amaçlarına katkı payı Kesinti Talimatı ile veya internet üzerinden EFT / havale yoluyla kolayca yapılabilmektedir.

 

26.  Sürekli Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp son yıl yatırmayı unutan bir personele neden yardım yapılmıyor? Daha önceki Vakıf amaçlarına katkı payları boşa mı gidiyor?

Vefat veya maluliyet durumunda, o yıl içinde ve olay / rapor tarihinden önce personelin Vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırması gerekir. Önceki yıllarda yapılan Vakıf amaçlarına katkı payı boşa gitmiş olarak değerlendirmeyin. Çünkü muhtaç duruma düşen diğer mağdurlara yardım etmek için kullanılır.

 

27.  Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerli olamaz mı?

Vakıf amaçlarına katkı payı dönemi; her yılın ocak - şubat ayı dönemi ile müteakip yılın şubat ayının son günüdür  (hangi ayda yapılırsa yapılsın). Yedek subaylar için bir defaya mahsus yapılacak katkı payı geçerlilik süresi terhis tarihine kadar olan süredir.

 

28.  2 sene önce rapor alan kişi şimdi TSK’ dan ayrılsa yardım alabilir mi?

Maluliyet Yardımı emekli olduktan sonra ödendiğinden rapor tarihinin bir önemi yoktur. Ancak; maluliyet durumunun Vakıf Yönetmeliğine uygun olması gerekir.

 

29.  5 yıllık yada 10 yıllık toptan Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılabilir mi?

Yapılacak Vakıf amaçlarına katkı payları sadece o yıl için geçerlidir. Vakıf yardımı alınabilmesi için öncelikle o yılın Ocak ve Şubat aylarında ve 1 yıllık dönem için Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılması gereklidir. Ocak Şubat ayları dışında yatırılacak Vakıf amaçlarına katkı payları Maluliyet Yardım miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.

 

30.  Bir kaza sonucu vefat edenin dul eşi yardımı almak için ne yapacak?

Birliğin Vakfa resmi yazıyı hazırlayıp faks çekmesi istenir. Dul eş’e ön ödeme yapıldıktan sonra kendisinden istenilen belgelerin Vakfa ulaştırılmasını müteakip yardımın tamamı ödenir.

 

31.  Personelin vefatı halinde hak sahiplerine yardım nasıl ulaşacak?

Yardım, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibinin banka hesap numarasına yatırılır.

 

32.  Vakıf amaçlarına katkı payı yatıranların yaptığı Vakıf amaçlarına katkı payını ispatlaması mı gerekiyor?

Vakıf kayıtlarında Vakıf amaçlarına katkı payı görülmediği takdirde Banka Dekontu istenir.

 

33.  Fiili hizmet yılı Vakıf amaçlarına katkı payı yapılan yılların toplamını mı ifade ediyor?

Fiili hizmet yılı; personelin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki hizmet yılıdır.

 

34.  Vakıf amaçlarına katkı payının yatırılması halinde kesintiye uğraması hak mahrumiyeti yaratıyor mu?

Vakıf amaçlarına katkı payı sigorta gibidir. Sadece Vakıf amaçlarına katkı payı yapılan yıl içerisinde meydana gelen olaylar sonrasında personelin veya hak sahiplerinin yardım alması söz konusudur.

 

35.  Vefat eden personelin geride kalanlarına yapılacak yardım işlemlerinin takibini Vakıf mı yoksa personelin yakınımı takip edecek?

Vefat eden personel evli ise eşi, bekar ise anne ve babası tarafından takip edilir.

 

37.  Personelin emekli olduktan sonrada vakfa Vakıf amaçlarına katkı payı yatırmaları durumunda vakıf yardımlarından faydalanmaları mümkün olabilir mi?

Personel emekli olduktan sonra da Vakfa istediği taktirde Vakıf amaçlarına katkı payı yatırabilir. Yatırılan katkı payları bağış statüsünde kabul edilir. Ancak Emekli personel Vakıf yardımlarından faydalanamazlar.

 

38.  Vakıf amaçlarına katkı payının tekrar maaştan kesilmesi mümkün olamaz mı?

5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun gereğince Vakıf amaçlarına katkı payının Birlik mutemetlerince kesilmesi mümkün değildir.

 

39.  Yedek subaylarda Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp yardım alabilir mi?

Evet, yedek subaylarda Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp yardım alabilir, yedek subaylar için bir defaya mahsus yapılacak katkı payı geçerlilik süresi terhis tarihine kadar olan süredir.  

 

40.  Yardımları yapabilmek için ölüm haberleri nasıl alınıyor?

Birlik tarafından gönderilen resmi yazı Vakfa ulaştığında hak sahiplerine gerekli yardım yapılır.

 

41.  Yıl içerisinde Vakıf amaçlarına katkı payı yatırıp yatırmadığımızı bilemiyoruz, Vakıf kayıtlarının tetkiki ile bunu bize bildiremez mi?

Personelin Vakfa müracaatı halinde durumu hakkında bilgi verilmektedir.

 

42.  Karı koca aynı anda üye olabilirler mi? Ölümleri sonucundaki doğacak haklar neler olur?

Her iki personelde TSK çalışanı ise katkı payı yatırabilir.  Her ikisinin de vefat etmesi halinde çocuklara yardım yapılır, çocukları yoksa anne ve babalarına ödeme yapılır.

 

43.  Vakıf amaçlarına katkı payı iki misli yatırılsa yardım da iki misli alınamaz mı?

Ödenen yardım miktarları standart olup Vakıf amaçlarına katkı payı miktarı ile bağlantısı yoktur.

 

44.  Eş çalışıyor ise yardım alabilir mi?

Yapılan yardımlarda eşin iş durumu dikkate alınmaz, tahakkuk ettirilen yardım yapılır.

 

45.  Konferanslara aileler de katılamaz mı?

Elbette katılabilirler, katılımcıların birlik içinde koordine edilmesi gerekir.

 

46.  Vefat yardımı alacak kimse yoksa yardım kime verilir?

Vefat yardımı; personel evli ve çocuklu ise eş ve çocuklarına, evli çocuksuz ise eş ile anne ve babaya,  bekâr ise anne ve babaya yapılır. Eş, Çocuk, Anne veya Babanın hiçbirinin olmaması durumunda yardım kardeşlere yapılır. Bunların dışında bir durum söz konusu ise yardım yapılmaz.

 

47.  Uzman Erbaşlar ayrılırken Vakıftan bir yardım alıyor mu?

TSK'dan malulen ayrılan tüm subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, maluliyet derecelerine göre yardım yapılır. Bunun dışında kendi isteğiyle ayrılanlar, sözleşmesi yenilenmeyen uzman erbaşlar yardım alamaz.

 

48.  Vakıf amaçlarına katkı payı yatırılması sonrasında alınacak yardımlar ile sigorta yardımlarının farkı var mı?

Benzerlikler olmasına karşın temelde farklılık arz etmektedir:

a.     Vakfımıza yılda bir defa yatırılan Vakıf amaçlarına katkı payı karşılığında hak sahiplerine yardım yapılır.

b.     Sigortacılıkta her iki taraf karşılıklı olarak edim yükümlülüğü altına girer, belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder, sigorta sözleşme ile belirlenir.

c.     Sigortanın bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan ekonomik sonuçlardan kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği görülmektedir.

 

49.  Vakıfta görevlendirilen personelin çalışma şartları nedir ve ücretleri neye göre belirlenmektedir?

TSKDV Genel Müdürlük Teşkilatına personel alımı 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır ve personel Yönetim Kurulu Kararı ile atanır. Vakıfta istihdam edilecek Personel Kadrolarının belirlenmesi ve Ücretlerinin tayini Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

50.  Vakıf organlarında görevli personel, Vakıf faaliyetleri karşılığında ne kadar ücret almaktadır?

TSK Dayanışma Vakfı Organları olan; Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Vakıf Faaliyetleri için herhangi bir ücret ödenmez.

 

Not: Sorunlarınızın giderilmesinde esas alınacak dokümanlar Vakıf Senedi ve Vakıf Yönetmeliği'dir.

Felaket başa gelmeden onu önlemek ve ondan korunma çarelerini düşünmek gerekir.

 

Duyurular

21/03/2019 Gün Ortalama:833  Bugün 234 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:52.206.226.77