Türkçe

Gelir Kaynakları

Vakfın ana gelir kaynağını TSK Personelinin yılda bir defa yatırdıkları Vakıf Amaçlarına Katkı Payları teşkil eder.
 
Diğer gelir kaynakları:
 
1. İktisadi İşletmeler, iştirakler ve ortaklardan sağlanacak gelirler.
 
2. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 
3. Her türlü gerçek ve tüzel kişilerden temin edilecek bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile elde edilecek her türlü hakkın sağlayacağı gelirler, ayni ve nakdi yardımlar.

Felaket başa gelmeden onu önlemek ve ondan korunma çarelerini düşünmek gerekir.

 

Duyurular

26/03/2019 Gün Ortalama:827  Bugün 388 Ziyaret var  Sitede 2 kişi var  IP:54.166.133.84