Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz

Vakfın Organları

TSK Dayanışma Vakfının organları; 

 

1. Mütevelli Heyet,

    Mütevelli Heyet, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. 

    a. Genelkurmay II nci Başkanı (Mütevelli Heyet Başkanı),

    b. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,

    c. Genelkurmay Personel Başkanı,

    d. Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanı,

    e. Kara Kuvvetleri Personel Başkanı,

    f. Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı,

    g. Hava Kuvvetleri Personel Başkanı,

    h. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı,

     ı. Genelkurmay Hukuk Hizmetleri Başkanı,

     j. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü,

     k. Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, 

     l. Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı,

    m. Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri, 

     n. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanı,

     o. Genelkurmay Personel İşlem Daire Koordinasyon Şube Müdürü.

 

 2. Yönetim Kurulu

     Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.  

      a.  Genelkurmay Personel Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı),

      b.  Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),

      c. Kara Kuvvetleri Personel Başkanı,

      d.  Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı,

      e.  Hava Kuvvetleri Personel Başkanı,

      f.   Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı,

      g.  Genelkurmay Hukuk Hizmetleri Başkanı,

      h.  Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, 

      ı.   Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü,

      j.   Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı,

      k.  Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri,       

 

3. Denetim Kurulu.

    Denetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

    a. Genelkurmay Merkez Daire Başkanı,

    b. Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar Dairesi Başkanı,

    c. Sahil Güvenlik Komutanlığı Maliye Başkanı.

 

 

Mütevelli Heyet en üst seviyedeki karar organıdır. Vakıfla ilgili temel prensipleri ortaya koyarak, vakfın yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve bütçe tasarılarının sonuçlarını değerlendirmekte ve Vakfın genel politikasını tespit etmektedir. Mütevelli Heyet, 15 (onbeş) kişiden oluşmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu Vakfın, idari ve icra organıdır. Bu sıfatla vakfın amacı doğrultusunda karar almaktan, uygulamaktan ve Vakıf Genel Müdürlüğüne uygulatmaktan sorumludur. Vakfın, her türlü idari, hukuki, mali faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yetkili ve icracı temel unsurdur. Yönetim Kurulu, 11 (onbir) kişiden oluşmaktadır

 

Denetim Kurulu Üyeleri, 3 (üç) kişiden oluşmaktadır. Denetim Kurulu, Vakfı, Mütevelli Heyet adına yılda 2 (iki) defa denetlemeye tabi tutmaktadır.