Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz

Güncel Yardım Miktarları

VEFAT YARDIMI
Fiili Hizmet Yılı Yardım Tutarı
1 70.300,00.-
2
68.450,00.-
3
66.600,00.-
4
64.750,00.-
5
62.900,00.-
6
48.100,00.-
7
46.250,00.-
8
44.400,00.-
9
42.550,00.-
10 yıl ve üstü 40.700,00.-MALULİYET YARDIMI

1 ve 2 nci Derece Maluller 3 ve 4 ncü Derece Maluller
Aylar Yardım Tutarı Yardım Tutarı
Ocak 25.900,00.- 18.500,00.-
Şubat 25.900,00.- 18.500,00.-
Mart 25.900,00.- 18.500,00.-
Nisan 11.100,00.- 7.400,00.-
Mayıs 11.100,00.- 7.400,00.-
Haziran 11.100,00.- 7.400,00.-
Temmuz 11.100,00.- 7.400,00.-
Ağustos 11.100,00.- 7.400,00.-
Eylül 11.100,00.- 7.400,00.-
Ekim 11.100,00.- 7.400,00.-
Kasım 11.100,00.- 7.400,00.-
Aralık 11.100,00.- 7.400,00.-