Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz

Katkı Payı Miktarı

2022 Yılı Dayanışmaya Katkı Payınız 80 TL.dir.

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yatırabilirsiniz.

Katkı payı, yatırdığınız tarihten itibaren bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerlidir.

Katkı payı yatırırken dekontun açıklamalar kısmına Ad/Soyad ve T.C. Kimlik numaranızı yazdırmanız yeterlidir.

* KATKI PAYI DÖNEMSELDİR. HER YIL RİSK GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE YATIRILMASI GEREKİR, YATIRILDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN YILIN ŞUBAT AYININ SON GÜNÜNE KADAR GEÇERLİDİR.

* KATKI PAYI YIL İÇERİSİNDE HER ZAMAN YATIRILABİLİR, ANCAK OCAK VEYA ŞUBAT AYLARI İÇERİSİNDE YATIRILMASI ESASTIR, BÖYLECE YAKLAŞIK 14 AYLIK PERİYODU KAPSAR.