Talep Edilen Belgeler


VEFAT YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

2.  Vefat yardımını alacak hak sahiplerinin T.C. KİMLİK FOTOKOPİLERİ,

3. VERASET İLAMI aslı (Sulh Hukuk Mahkemesinden) veya MİRASÇILIK BELGESİ aslı (Noterden), 

4. Vefat eden personel adına NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN alınacak VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ aslı veya noter tasdikli sureti. (Vefat edenin 1. Derece yakınları tarafından alınabilir, belgede en üstte vefat eden personelin ismi ve altında hak sahiplerinin isimleri olacak),

5. ÖLÜM RAPORU veya DEFİN RUHSATI fotokopisi,

6. Yapılacak yardımın yatırılacağı BANKA İBAN NUMARASINI GÖSTERİR BELGE (Belgede hak sabinin adı soyadı ve İBAN numarası açıkça yazılmış olmalıdır. Banka şubesi ya da mobil bankacılıktan alınabilir),

7. Varsa olayla ilgili olarak İDARİ VE ADLİ MERCİLERCE yapılan işlemleri gösterir bilgi ve belgeler (Savcılık soruşturma/kovuşturma yazısı,otopsi raporu, Trafik kazası tutanağı, hastane epikriz raporları gibi),

8. Varsa vasi tayin edilen hak sahipleri için mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti.


MALULİYET YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

1. Malul personelin MALULİYET YARDIMI TALEP DİLEKÇESİ (Güncel iletişim bilgileri; adres, telefon numarası bulunmalıdır),

2. Malulen  ayrılan Askeri Personele ait TERHİS BELGESİ (belgede Terhis Sebebi: sağlık ve maluliyeti belirtir olmalıdır), Sivil Memurlar için ATAMAYA YETKİLİ KURUMUN İLİŞİK KESME YAZISI,

3. Malul personelin T.C. KİMLİK FOTOKOPİSİ,

4. Yapılacak yardımın yatırılacağı BANKA İBAN NUMARASINI GÖSTERİR BELGE (Belgede hak sabinin adı soyadı ve İBAN numarası açıkça yazılmış olmalıdır. Banka şubesi ya da mobil bankacılıktan alınabilir)

5. Varsa vasi tayin edilen hak sahipleri için mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti,

6. Maluliyet dereceleri, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) TARAFINDAN vakfımıza gönderilmektedir.


Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz