Vakfın Organları

TSK Dayanışma Vakfının organları; 

 

1. Mütevelli Heyet,

Mütevelli Heyet en üst seviyedeki karar organıdır. Vakıfla ilgili temel prensipleri ortaya koyarak, vakfın yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve bütçe tasarılarının sonuçlarını değerlendirmekte ve Vakfın genel politikasını tespit etmektedir. Mütevelli Heyet, 15 (onbeş) kişiden oluşmaktadır.  


 2. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Vakfın, idari ve icra organıdır. Bu sıfatla vakfın amacı doğrultusunda karar almaktan, uygulamaktan ve Vakıf Genel Müdürlüğüne uygulatmaktan sorumludur. Vakfın, her türlü idari, hukuki, mali faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yetkili ve icracı temel unsurdur. Yönetim Kurulu, 11 (onbir) kişiden oluşmaktadır   

 

3. Denetim Kurulu.

Denetim Kurulu Üyeleri, 3 (üç) kişiden oluşmaktadır. Denetim Kurulu, Vakfı, Mütevelli Heyet adına yılda 2 (iki) defa denetlemeye tabi tutmaktadır.


Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz