Lütfen bekleyiniz Lütfen bekleyiniz

Mevzuat

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

Vakıf Senedi

Vakıf Yönetmeliği

Vakıf Mütevelli Heyet Kararları

Vakıf Yönetim Kurulu Kararları